Liên hệ hỗ trợ
Hãy liên hệ nếu bạn cần hỗ trợ.
03/01/2023

- Để yêu cầu hỗ trợ cho một đơn cụ thể, hãy bấm vào nút tại menu hành động.
- Trường hợp đặc biệt có thể gửi tin nhắn sms/zalo (vui lòng không gọi điện): 0586814444. Lưu ý chỉ hỗ trợ cho các vấn đề ko thể giải quyết được qua vé hỗ trợ!