Thông báo

Hỗ trợ tạo web con cho đại lý cấp 1 trở lên!

22/04

Update tính năng vé hỗ trợ cho web đại lý

19/04

fix lỗi cập nhật nội dung vip cmt fb

18/04

Tăng giá like page fb kênh 8x tốc độ chạy rất nhanh

05/04

Fb vẫn đang chặn tương tác nên dịch vụ vẫn chậm, đã cho phép huỷ đơn tự động kênh 8x

05/04

open like fb kênh 60 tốc độ rất nhanh trong mùa bão

31/03

fix lỗi get uid twitter dạng x.com

30/03

mở lại like fb kênh 150 tốc độ rất nhanh

29/03

Open buff view seo kéo top video youtube

27/03

mở lại buff 4k giờ xem youtube

25/03

sub, like page facebook kênh 8x đã fix và chạy nhanh trở lại

21/03
  • Total Orders
    Tổng lượt mua dịch vụ hôm nay
    33048
  • Total Donate
    Tổng số xu donate hôm nay
    2410338