Thông tin cập nhật
Lịch sử cập nhật, thay đổi hệ thống
admin
02/07
Hệ thống dừng nhận đơn buff cmt ảo do ko kiểm soát được nội dung
admin
18/06
Mở lại tăng phút xem video facebook adb
admin
20/05
Vip like ko giới hạn tạm thời chạy 7 bài/ngày cho đến hết đợt quét fb
admin
16/05
Fix lỗi mua dịch vụ shopee
admin
15/05
Mở lại like post fb kênh 150, tốc độ đang thử nghiệm hiện tại đang rất nhanh
admin
12/05
thêm tăng spin coin master cho web đại lý cấp 2
admin
06/05
open buff cmt tiktok ngoại
admin
02/05
open like post fb kênh 61 tốc độ rất nhanh chống bão
twotran
28/04
open buff mắt live tiktok người xem việt
admin
19/04
Update tính năng vé hỗ trợ cho web đại lý
admin
18/04
fix lỗi cập nhật nội dung vip cmt fb
admin
05/04
Tăng giá like page fb kênh 8x tốc độ chạy rất nhanh
admin
05/04
Fb vẫn đang chặn tương tác nên dịch vụ vẫn chậm, đã cho phép huỷ đơn tự động kênh 8x
admin
31/03
open like fb kênh 60 tốc độ rất nhanh trong mùa bão
admin
30/03
fix lỗi get uid twitter dạng x.com
admin
29/03
mở lại like fb kênh 150 tốc độ rất nhanh
admin
27/03
Open buff view seo kéo top video youtube
admin
25/03
mở lại buff 4k giờ xem youtube
admin
21/03
sub, like page facebook kênh 8x đã fix và chạy nhanh trở lại
admin
21/03
giảm giá mắt live youtube đang hoạt động ổn định