Thông tin cập nhật
Lịch sử cập nhật, thay đổi hệ thống
admin
19/04
Update tính năng vé hỗ trợ cho web đại lý
admin
18/04
fix lỗi cập nhật nội dung vip cmt fb
admin
05/04
Tăng giá like page fb kênh 8x tốc độ chạy rất nhanh
admin
05/04
Fb vẫn đang chặn tương tác nên dịch vụ vẫn chậm, đã cho phép huỷ đơn tự động kênh 8x
admin
31/03
open like fb kênh 60 tốc độ rất nhanh trong mùa bão
admin
30/03
fix lỗi get uid twitter dạng x.com
admin
29/03
mở lại like fb kênh 150 tốc độ rất nhanh
admin
27/03
Open buff view seo kéo top video youtube
admin
25/03
mở lại buff 4k giờ xem youtube
admin
21/03
sub, like page facebook kênh 8x đã fix và chạy nhanh trở lại
admin
21/03
giảm giá mắt live youtube đang hoạt động ổn định
admin
20/03
fb đang quét, dịch vụ hiện tại đang lên rất chậm, nên test số lượng nhỏ trước
admin
19/03
view fb đã có thể tăng được
admin
18/03
open buff share fb kèm nội dung
admin
17/03
Thử nghiệm buff like tiktok việt kênh 2x , tuỳ chỉnh tốc độ
admin
14/03
mở lại cmt youtube Việt
admin
14/03
mở lại dịch vụ shopee
admin
08/03
Thay đổi api vip like tháng
admin
07/03
Open kênh 60 like tiktok việt chạy bằng phone tốc độ rất nhanh
admin
02/03
Thêm tuỳ chọn số lượng bài viết mỗi ngày cho vip cảm xúc fb